​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Kubus Ondersteuning of hebt u een verbeterpunt? Graag vernemen we van u ho​e we u beter van dienst kunnen zijn.

Wat is een klacht?

Een klacht is het uiten van ontevredenheid over onze dienstverlening. Maar u kunt ook ontevreden zijn over de wijze waarop er met u wordt omgegaan.

Wie kan een klacht indienen?

Allereerst u zelf. Daarnaast kunt u iemand vragen dit namens u te doen. Als een klacht wordt ingediend door iemand anders, wordt deze alleen in behandeling genomen als u of uw vertegenwoordiger/mentor daar schriftelijk mee instemt.​

Uw vaste begeleider kan u helpen bij het indien van uw klacht. U kunt ook direct contact opnemen met de directie.

Ik heb een klacht. Wat nu?

Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht kenbaar gemaakt, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? U kunt verschillende stappen zetten. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Ga in gesprek met de direct betrokkene(n)

Probeer uw klacht eerst te bespreken met de direct betrokkene(n). Het kan soms gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Onze medewerkers staan open voor een gesprek.

De directie

Als u uw klacht niet met de direct betrokkene(n) kunt of wilt bespreken, dan kunt uw klacht voorleggen aan de directie. Deze zal de situatie met u bespreken en zoeken naar een passende oplossing. Ziet u op tegen zo’n gesprek? Kijk dan op www.igj.nl

Als u een klacht hebt en niet (meer) in gesprek wilt met de direct betrokkenen, dan kunt u contact opnemen met de www.klachtenportaalzorg.nl . Deze procedure staat beschreven op onze website:

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die door Kubus Ondersteuning wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met Kubus die volgens u anders of beter kunnen, dan is het goed daarover met ons te praten. Daarmee los je vaak de meeste problemen op. Samen kunnen we kijken hoe zorg beter kan. Mocht het onverhoopt niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u onze Klachtencommissie inschakelen.


De klachtencommissie Kubus Ondersteuning VOF

Kubus Ondersteuning VOF heeft op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector een klachtenregeling op basis waarvan u een klacht kunt indienen bij een klachtencommissie.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via de site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier ingediend worden ofwel contact via de mail info@klachtenportaalzorg.nl. Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. Vermeld daarbij ons lidmaatschapnummer 13313.

Klachtencommissie Kubus Ondersteuning VOF
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de klachtenprocedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie. Vervolgens zal de secretaris van de commissie contact met u opnemen om te bezien of de klacht op andere wijze dan via behandeling door de klachtencommissie opgelost kan worden.

Als dit niet mogelijk is wordt de door de Klachtencommissie afgehandeld en wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting.