Onze organisatie hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

 

 • Mensen met agressieproblematiek wat een risico vormt voor medewerkers;
 • Mensen die een bescherming vragen met inzet van onvrijwillig zorg, waarbij wordt verwacht dat Kubus deze onvrijwillige zorg uitvoert. Wij verlenen namelijk geen onvrijwillige zorg aangezien wij enkel handelen als wij de instemming van een cliënt hebben verkregen;
 • Mensen die vragen om een complete overname van ADL;
 • Mensen met een totale desoriëntatie van tijd, plaats en persoon;
 • Zintuiglijke beperkingen zoals doofheid, blindheid of doofblind zijn, waarbij specialistische hulp geboden dient te worden;
 • De situatie rondom de hulpvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de cliënt niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. Per cliënt wordt bekeken of er binnen Kubus voldoende zorgverleners met de juist bevoegdheden en bekwaamheden beschikbaar zijn in de noodzakelijke periode. Indien dit niet zo is, dan zal Kubus de cliënt verwijzen naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder;
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie;
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
 • Cliënten die vallen onder de wet WZD (wet zorg en dwang) of cliënten die vallen onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) en geen vrijwillige ambulante begeleiding willen ontvangen;
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, waarbij een gesloten opname vereist is;
 • De situatie rondom de hulpvraag dusdanig is dat Kubus onvoldoende kwaliteit en kwantiteit van de hulp-/dienstverlening kan garanderen;
 • Mensen die ernstig psychotisch zijn en onmogelijk zelfstandig kunnen functioneren;
 • Cliënten met fysieke agressie-problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers;
 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv deur op slot, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen).

 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.