We beschikken over een inmiddels jarenlange ervaring in het ondersteunen van jongeren en volwassenen met bijvoorbeeld: moeilijk verstaanbaar gedrag, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. We werken multidisciplinair samen met het eigen netwerk, de sociale wijkteams en andere zorgprofessionals.

In de ondersteuning die wij onze ambulante cliënten bieden staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal. We ondersteunen onze cliënten in zijn of haar eigen omgeving, zodat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. We doen dit aan de hand van een ondersteuningsplan welke samen met de cliënt wordt opgesteld. Ambulante begeleiding bestaat uit verschillende vormen, afspraken en werkzaamheden. Het is maatwerk wat voor iedere cliënt op individueel niveau wordt afgestemd. In grote lijnen is het hoofddoel het vergroten en in stand houden van de (sociale) zelfredzaamheid. We hanteren hiervoor onder andere de zelfredzaamheid matrix.

Als ambulant begeleider(ster) komen we op afgesproken, gewenste dagen en tijden een aantal uren bij u thuis. In de voor u veilige en vertrouwde thuissituatie werken wij samen aan het vergroten en in stand houden van de (sociale) zelfredzaamheid.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij een ambulante begeleider(ster) kan ondersteunen zijn:

• Ouder- en of gezinsproblematiek.
• Ondersteunen in kijken naar eigen handelen, samen ontdekken hoe sociale contacten te leggen en te onderhouden. Je sociaal maatschappelijk netwerk vergroten en deelnemen aan de maatschappij.
• Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld vergroten.
• Samen werken met eventuele betrokken professionals en familie. Een ambulant begeleid(st)er is vaak de belangrijke schakel tussen cliënt en bijvoorbeeld eventueel behandelende instanties.
• Het vergroten of aanleren van assertiviteit en weerbaarheid.
• Leren omgaan met omgeving prikkels, emoties en gedachten.
• Veranderingen en of onverwachte gebeurtenissen zijn vaak moeilijk. Hierbij kan ambulante ondersteuning helpend zijn.
• Ondersteuning bij het voeren van administratie, het plannen van schoolwerkzaamheden of het huishouden. Dit zodat de cliënt zelfstandig kan blijven functioneren op zoveel mogelijk leefgebieden.
• Het aanbrengen van dagritme en structuur en het voeren van regie.
• Ondersteuning bij gesprekken, zoals bijvoorbeeld gesprekken met een behandelaar, verslavingszorg, school, werkgever, uitkeringsinstantie, gemeente, bewindvoerder, eigen netwerk, politie / justitie en andere denkbare instanties.
• Begeleiding bij het boodschappen doen, uit huis gaan en eventuele praktische problemen daaromtrent in beeld brengen en samen oplossingen vinden. Angst voor het naar buiten gaan overwinnen.