Op 1 februari heeft Kubus Ondersteuning haar intrek genomen in het Anton Jurgenshuis. Deze organisatie is expert op het gebied van zorgondersteuning en ambulante begeleiding. Een mooie toevoeging aan ons palet van beschikbare expertises op het gebied van gezondheid.

Persoonlijke werkwijze
Eigenaren Joep Vissers en Amy van Niftrik beschikken over jarenlange ervaring in het ondersteunen van jongeren en volwassenen. Beiden werkten al ruim twintig jaar in diverse takken van de gezondheidszorg, binnen grote instellingen. Van dagbesteding, sociale werkplaatsen, begeleid wonen en short- en longstay tot crisisopvang. Sinds oktober 2016 bundelen ze hun deskundigheid, ervaring en persoonlijke werkwijze in Kubus Ondersteuning. Joep: “Twintig jaar geleden lag de regie binnen de zorg bij begeleiders. Maar wij willen de regie juist neerleggen bij de cliënt; de mens en persoon waar het om gaat. Dat is een belangrijk speerpunt in onze werkwijze.”

Brede ondersteuning
De visie van Kubus is gebaseerd op naast de cliënt staan, ondersteuning bieden in de wensen en behoeften van de cliënt en breed meedenken. “Daarmee doel ik op ondersteuning in de breedst mogelijke zin; van boodschappen halen tot een gesprek voeren bij een advocaat. In de ondersteuning die wij onze ambulante cliënten bieden, staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal. We ondersteunen onze cliënten in zijn of haar eigen omgeving, thuis, zodat deze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren”, licht Amy toe. Moeilijk hanteerbaar gedrag, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. Maar ook hulp in het huishouden, administratie of huiswerkbegeleiding. Bij Kubus komen ze het allemaal tegen. Joep: “Voor mij betekent individuele ondersteuning aanvullend zijn en adviserend in de ondersteuning in plaats van overnemen van keuzes. Met als doel eigen regie behouden.”

Eigen kracht
Kubus Ondersteuning werkt aan de hand van een ondersteuningsplan dat met de cliënt wordt opgesteld. “We gaan samen op zoek naar de kracht welke helpt bij het voeren van regie over eigen leven”, vertelt Amy. Ambulante begeleiding bestaat uit verschillende vormen, afspraken en werkzaamheden. “Waar ik het meeste kracht uit haal is ‘maatwerk’. Gericht op de mens. Waar heeft iemand behoefte aan en wat maakt de persoon sterk? Waar zit de kracht om regie te kunnen voeren over hun eigen leven? In grote lijnen is het hoofddoel het vergroten en in stand houden van de (sociale) zelfredzaamheid“, zegt Amy.

Samenwerken
Amy: “We werken multidisciplinair samen met ons eigen netwerk; van de sociale wijkteams en andere zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld het GGZ tot politie en justitie. We zoeken verbinding zoeken met gezinsleden, familie en anderen deskundigen.” Een netwerk is belangrijk. In het Anton Jurgenshuis zijn meerdere maatschappelijke organisaties gevestigd die aanvullend zijn, waaronder Ons Welzijn waar ze veel mee samenwerken. “Een belangrijke reden voor de keuze van deze locatie als uitvalsbasis”, aldus Joep.

Bron : antonjurgenshuis.nl

Kubus ondersteuning: Expert in zorg en ambulante begeleiding